Stichting Bonfari
Wij faciliteren en ondersteunen effectief vrijwilligerswerk
Lees verder

Projecten

Afgeronde en potentiële projecten


Doel

Kansen creëren voor kansarmen in de minst ontwikkelde landen op aarde

Duurzame samenwerking

Door nauwe samenwerking met lokale bevolking spelen we in op hun daadwerkelijke behoeften en zorgen we dat uitgevoerde projecten door henzelf onderhouden kunnen worden.

Efficiënt gebruik middelen

Wij willen dat het maximale gehaald wordt uit de inzet en donaties van ons netwerk. Daarom maken we zoveel mogelijk gebruik van lokaal beschikbare middelen, gebruiken we kwantitatieve data om de impact van onze afwegingen te analyseren, houden we onze overhead kosten minimaal en zorgen we dat de welvaart uit het Westen terecht komt in de armste regio's op aarde.

Transparantie

Bonfari bestaat uit vrijwilligers met de beste bedoelingen, daarom zijn wij altijd open en eerlijk over alles wat we doen. Heeft u twijfels, opmerkingen of suggesties? Dan kunt u altijd inzicht krijgen in onze gang van zaken.


Visie

Hoe gaan we onze doelen nastreven?

Continuïteit

Iedere keer dat een vrijwilliger een project gaat uitvoeren, zal deze ook op zoek gaan naar nieuwe projectmogelijkheden die in lijn liggen met het doel van Stichting Bonfari. Dit zorgt ervoor dat het werk wat we doen duurzaam en maatschappelijk verantwoord blijft. Daarnaast geeft dit de mogelijkheid voor organische groei van de organisatie.

Vrijwilligers

De openstaande projecten kunnen door vrijwilligers opgepakt worden. Hierbij is het de bedoeling dat de vrijwilliger zelf verantwoordelijk is voor de fondsenwerving, in samenwerking met het bestuur. Voor enthousiaste, geschikte vrijwilligers kan Stichting Bonfari dienen als "garantie". Doordat wij een officiële ANBI-stichting zijn, weten sponsors dat hun bijdrage in goede handen is. Door in ontwikkelingslanden lokaal nieuwe projectmogelijkheden te selecteren wordt het risico op "voluntourism" geminimaliseerd. Een fantastische mogelijkheid voor studenten die nuttig vrijwilligerswerk willen doen!

Financiën

Wij hebben geen geheime (financiële) motieven, en proberen met alles wat we doen ons doel na te streven. Daarom doen wij onze boekhouding online, en heeft iedereen die dit wil hier inzicht in. Hier zijn onze jaarverslagen van 2016 en 2017.

Open boekhouding

Over

Lokale partners

Mbemba Kinteh

Directeur Sotokoi/Tintinto Basic Cycle School

Yaya Sonko

Adviseur

Kebba Drammeh

Begeleider

Ontstaan

Sinds 2010 is Susan van der Ploeg, moeder van Frank, actief in Gambia. Ze bouwde in Tintinto een solide uitvalsbasis, zowel materieel als relationeel. Ook deed zij al verschillende projectjes, zie hiervoor de projecten sectie op deze website. Susan zag echter dat er nog veel meer hulp nodig was in Tintinto en de rest van Gambia. Samen met Frank is ze hierover in Gambia gaan brainstormen. Het plan voor een stichting was geboren.

Bestuur

Rogier

Secretaris

Frank

Voorzitter

Simon

Penningmeester

David

Lid

Tessa

Lid


Frank Rutgers, Simon Riezebos en Rogier van der Klauw richten in 2016 Stichting Bonfari op. Het idee voor de stichting is vanuit een praktisch oogpunt ontstaan. Simon wilde graag eind 2016 een aantal maanden vrijwilligerswerk doen, in een derdewereldland. Frank is in verschillende landen in Afrika geweest, waaronder meerdere malen in Gambia. Uit zijn contact met lokale bevolking is gebleken dat in dit land veel ontwikkelingskansen liggen. Hierop is besloten niet een eenmalig project op te starten, maar een platform te creëren waar in toekomst op voortgebouwd kan worden. Rogiers affiniteit met vrijwilligerswerk in combinatie met zijn bedrijfskundige kennis sloten hier erg goed bij aan.

Het bestuur werkt op vrijwillige basis en krijgt geen beloning voor geleverd werk.

Vrienden van Bonfari

Donatie

Helpt u ons kansen creëren in de minst ontwikkelde landen?

Wij halen het maximale uit uw donatie

Uw bijdrage wordt niet ingezet als "beloning" voor bestuurders of vrijwilligers, er worden geen borrels of etentjes van betaald, iedere euro die Stichting Bonfari ontvangt wordt gebruikt in lijn met ons doel, dit is ook de reden dat wij een ANBI status hebben.

U kunt ons steunen door over te maken naar NL74 RBRB 0939 7752 47 t.n.v. Stichting Bonfari.

Het is altijd de bedoeling dat voor projecten een deel van de fondsenwerving gedaan wordt door de vrijwilliger die het gaat uitvoeren. Uw bijdrage is echter altijd welkom om delen van grotere projecten te financieren en de vaste kosten van de stichting te dekken. U kunt ook aangeven dat u aan een specifiek project wil bijdragen.

Wij zijn een ANBI stichting. Dit betekent dat doneren aan ons u belastingvoordeel kan opleveren. Meer uileg hierover ziet u hieronder. Wil u periodiek schenken? Vul dan het Bonfari ANBI formulier in en mail het naar ons zodat we het voor u kunnen ondertekenen.

Neem contact op